Skab ejerskab

  • forandring
  • udvikling
  • forbedring
  • motivation
  • samarbejde
  • tillid
  • åbenhed
  • arbejdsglæde

Der er mange rigtige ord, begreber og følelser vi kan bringe tale om, når vi står overfor hinanden i møder, konferencer og workshops. Enten som leder til leder, leder til medarbejder eller kollega til kollega.

Vi taler meget – og måske kan vi gøre mere for at snak bliver til handling og alle tager ejerskab.

Skab forandringstryghed

Formen af et møde e.l er afgørende for, om vi kan skabe et psykologisk miljø for den ønskede forandring og forbedring. Når der skabes tryghed og tillid når vi mødes, vil de ønskede resultater komme til os alle, mere naturligt og ubesværet. Det er en lang række små detaljer og justeringer i både ramme og form,  der ligger i at skabe lige netop et tryghedsskabende miljø.

Det kommer nemt til at lyde lidt langhåret........... , men stemning er en følelse og at skabe en følelse i mennesker, kræver altså at vi kobler den pragmatiske side lidt på hylden.

Skab involvering

En god proces designes ud fra et deltagerinvolverende og inkluderede perspektiv. Dette er nøglen til at skabe både ejerskab, mening og tryghed.

Alle har brug for at bidrage med deres erfaringer og viden - det skaber gensidig respekt.

Alle har brug for at blive hørt og forstået - det skaber gode relationer.

Alle har brug for at reflektere og samtale om relevansen og meningen  - det skaber accept og consensus.